<- Powrót

Polityka prywatności aplikacji mobilnej “Lumeego”

Polityka prywatności aplikacji mobilnej „Lumeego”
Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej „Lumeego” zwanej dalej Aplikacją. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe świadczenie usług, w ramach Aplikacji jest: Inelektra Sp. z o.o. ul. Szeroka 10/12, 87-100 Toruń, zwana dalej Administratorem.

Administrator przykłada wielką wagę do respektowania praw Użytkowników Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach Aplikacji oraz w jaki sposób dbamy o ochronę prywatności Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Użytkownikiem określamy każdego, kto poprzez Aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym np. telefonie komórkowym, tablecie, korzysta z dostępnych w niej funkcjonalności. Instalując Aplikację, Użytkownik jednocześnie akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na poniższe zasady, prosimy o niezatwierdzanie zgody na instalację Aplikacji lub odinstalowanie Aplikacji.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników aplikacji Lumeego”

Aplikacja nie gromadzi, jak również nie wysyła żadnych danych osobowych użytkowników.

Użycie Aplikacji

Podczas korzystania z Aplikacji, zbierane są statystyki użycia aplikacji. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na zidentyfikowanie tożsamości użytkownika Aplikacji.

Usługi lokalizacji

Usługi lokalizacji wykorzystywane przez Aplikację służą do zarządzania połączeniem Wi-Fi z którego korzysta Aplikacja.

Sieć lokalna

Dostęp do sieci lokalnej Wi-Fi jest wykorzystywany w celu komunikacji z urządzeniami Lumeego.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących prywatności prosimy o kontakt na poniższy adres poczty elektronicznej: biuro@inelektra.com